• Renovace dřevěných podlah
  • Opravy podlah vnitřních dřevěných a syntetických povrchů sportovních hal a tělocvičen
  • Obnova povrchů víceúčelových hřišť

Retoping (renovace) polyuretanových povrchů

Polyuretanové sportovní povrchy, vnitřní i vnější, vyrobené technologií lití nebo stříkání, podléhají přirozenému opotřebení a jejich příčina při provozu na poli často není v souladu s požadavky výrobce. Často také dochází k mechanickému poškození (roztržený otvor atd.), Které je třeba co nejdříve odstranit, aby se zabránilo další degradaci povrchu.

V případě tohoto typu povrchu může být finální vrstva, ať už je to vrstva stříkaná nebo nalita, zcela obnovena. Tím se zabrání další degradaci výšky tónu, obnoví se technické parametry, zlepší se vizuální efekt (i velmi poškozené povrchy vypadají po retopovacím procesu jako nové).

Svěřením naší společnosti výkonem povrchového retopingu získáte záruku správného výkonu a nejvyšší kvality práce.

Používáme komponenty renomovaných společností vyrábějících sportovní systémy. K provádění tohoto typu práce máme odpovídající vybavení. Naši zaměstnanci mají v oboru mnohaleté zkušenosti.

Svěřené práce provádíme rychle a efektivně, se zvláštním důrazem na bezpečnost, všechny normy a technologické požadavky.

Opravy sportovních povrchů – naše realizace